Meerjarenbegroting 2019-2022

Reserves en voorzieningen

Hierna presenteren wij het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen. De opgenomen standen geven de (verwachte) situatie weer op 1 januari van het betreffende jaar. Bij de programma's geven wij op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen.

Het totaaloverzicht van de reserves ziet er als volgt uit:

Het totaaloverzicht van de voorzieningen ziet er als volgt uit: