Meerjarenbegroting 2019-2022

Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2019-2022

Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2019-2022

In deze bijlage presenteren wij het totaaloverzicht van alle voorgestelde wijzigingen van deze begroting. Met het vaststellen van deze meerjarenbegroting autoriseert u ons college om uitgaven te doen en inkomsten te genereren binnen de gestelde kaders in deze begroting.

Totaal mutaties begroting - Saldo

681

-457

-690

-1.066

Mutaties reserves

Onttrekkingen

-181

-16

-16

-19

Toevoegingen

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

-181

-16

-16

-19

Totaal mutaties begroting - Saldo

500

-472

-706

-1.085