Meerjarenbegroting 2019-2022

Overzicht mutaties Kadernota 2018-2022

Overzicht mutaties Kadernota 2018-2022

In deze bijlage presenteren wij het overzicht van de begrotingswijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2018-2022. De (structurele) wijzigingen voor het dienstjaar 2018 hebt u bij de vaststelling van de kadernota op 5 juli 2018 geautoriseerd.  Met het, eventueel na vaststelling van moties en amendementen, vaststellen van deze begroting autoriseert u de budgetwijzigingen met ingang van 2019.

Totaal mutaties Kadernota - Saldo

-3.145

-3.433

-1.693

-1.080

-2.483

Totaal mutaties kadernota - Saldo

-1.652

-1.493

-997

-580

-735