Meerjarenbegroting 2019-2022

Moties en amendementen

Moties

Een motie is een verzoek van èèn of meerdere raadsleden aan ons om iets te laten doen of onderzoeken. Een motie wordt vooral tijdens het besluitvormingsproces ingezet. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van u voor de motie dan is deze aangenomen.
Het is aan ons of wij de motie vervolgens wel of niet gaan uitvoeren. Het is onze verantwoordelijkheid het belang van en de mogelijkheden tot uitvoering van de motie nader af te wegen en daarover eventueel nadere voorstellen aan u te doen of u te informeren (actieve informatieplicht).

Tijdens uw vergadering over deze Meerjarenbegroting 2019-2022 zijn de volgende moties door u aangenomen:

Opmerking:
Dit onderdeel wordt na de behandeling van de begroting in de vergadering van 7 november 2018 nader ingevuld.